• kompletní dodávky kanalizačních a vodovodních přípojek
 • kompletní dodávky odvodnění staveb, stavenišť a pozemků
 • výkopy základů včetně kompletní přípravy podloží základní desky
 • hloubení výkopů pro inženýrské sítě (el. vedení, optické kabely, voda, plyn)
 • terénní úpravy, úpravy zahrad a svahů
 • úpravy nezpevněných a lesních cest
 • hutnění zásypu, podloží a podobně
 • rozbíjení betonu a živic
 • demolice – domy, haly, zemědělské objekty
 • výkopy pro bazény, jezírka, rybníky
 • studně, septiky, jímky
 • práce v nepřístupném terénu a malých prostorách
 • po těžební úpravy
 • čištění vodních toků, strouhy, rybníky
 • míchání suchých a mokrých betonových směsí přímo na stavbě
 • strojní vrtání otvorů pro ploty
 • úklid sněhu
 • služby obcím a firmám