Terénní úpravy Horažďovice

U nově vybudované cyklostezky v Horažďovicích jsme prováděli terénní úpravy.